Uncategorized

Dojarki do mleka

Dojarki mogą być używane przez gospodarstwa, aby pomóc w oszczędzaniu pracy i czasu. Mogą również pomóc w opiece nad krowami i zapewnić im stały dopływ mleka.

Istnieją różne typy dojarek, które są przeznaczone do różnych celów. Niektóre mają na celu pomóc krowom w okresie laktacji, podczas gdy inne pomagają usunąć mleko bez szkody dla krów.

Dojarka dla krów: Najpopularniejszym typem dojarki jest dojarka typu ściskającego używana przy krowie. Maszyny te mają jedną lub więcej rurek i zaworów, które ściskają, ściskają i wciągają smoczki do kubka lub pojemnika umieszczonego na każdym końcu.

Separator mleka: dojarki o tej konstrukcji mają jedną rurkę, która zasysa mleko, podczas gdy druga rurka ma zęby, które zatrzymują śmietanę podczas wyciągania jej ze strzyka krowy. Oddzielona śmietana jest zbierana i sprzedawana jako śmietanka mleczna. Dojarki tego typu są przeznaczone głównie do hodowli bydła mlecznego.

Dojarka konwencjonalna: Dojarki konwencjonalne są najbardziej popularnymi dojarkami używanymi w gospodarstwach rolnych. Dojarki te służą do ściągania mleka z krów poprzez ssanie smoczków krowy. Dojarki konwencjonalne mają zwykle dwie rury: jedną do ściągania mleka, a drugą do separacji śmietanki.

Dojarka korpusowa: Dojarka korpusowa jest dojarką, która ma cylindryczny korpus z dwoma rurkami. Dojarka ta jest używana do ściągania mleka bezpośrednio ze strzykawki krowy. Dojarka korpusowa ma zwykle jedną rurkę do ściągania mleka, a drugą do separacji śmietanki.

Dojarka rotacyjna: Dojarka rotacyjna jest dojarką, która ma cylindryczny korpus z dwoma rurkami. Dojarka ta jest używana do ściągania mleka bezpośrednio ze strzykawki krowy. Dojarka rotacyjna ma zwykle dwie rurki do ściągania mleka, a jedna rurka służy do separacji śmietanki. https://rolnet.pl/Dojarka-mobilna-dla-krow-ATEST-konew-40-l-jeden-aparat-udojowy-p3710