Biznes

Instalacje odpylania

Instalacje odpylania są bardzo powszechnym i ważnym elementem współczesnych zakładów. Znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, m.in. spożywczym, chemicznym, motoryzacyjnym, budowlanym, wydobywczym i naftowym.

Instalacje odpylania działają poprzez zasysanie powietrza przez szereg rur, które prowadzą na szczyt cyklonu, gdzie jest ono uwalniane do atmosfery. Powietrze wewnątrz cyklonu wiruje w szybkim tempie, co powoduje, że cząsteczki oddzielają się od siebie, a następnie schodzą niżej. Taki system jest wtedy w stanie usunąć brud z tych cząstek za pomocą odkurzacza lub spryskiwaczy wodnych.

Odpylacze przemysłowe są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań przemysłowych. Wentylatory zbierające kurz i filtry współpracują ze sobą, aby zapobiec emisji cząstek kurzu do powietrza.

Instalacje przemysłowe to jedne z najważniejszych urządzeń w zakładzie przemysłowym. Pomagają w upewnieniu się, że cząsteczki kurzu i inne cząstki stałe nie są uwalniane z powrotem do atmosfery. Najpopularniejszym typem jest jedno- lub wielostopniowy wentylator promieniowy, który wykorzystuje różnice ciśnień do zasysania powietrza i tworzenia szybkiego przepływu powietrza.

Instalacje służą do usuwania kurzu, granulek, pyłków, brudu, liści lub innych cząstek stałych z obiektów przemysłowych lub miejsc pracy. To rozwiązanie jest czasami łączone z systemami czyszczenia na mokro do zadań wielozadaniowych w utrzymaniu czystości budynków. Pył jest poważnym problemem w wielu zakładach przemysłowych. Odpylacze są prostym i ekonomicznym rozwiązaniem problemu. Służą do zbierania kurzu z dywanów, mebli i twardych podłóg, dzięki czemu ludzie nie muszą się martwić alergiami lub atakami astmy z powodu wdychanych cząstek proszku.