Biznes

Leasing dla firm

Leasing to popularna opcja finansowania dla firm każdej wielkości. W rzeczywistości wiele dużych firm korzysta z leasingu w celu finansowania swojej działalności i ekspansji. Czym właściwie jest leasing i jak działa?

Leasing to w zasadzie długoterminowa umowa najmu. Dzierżawca (firma, która chce wydzierżawić składnik aktywów) płaci leasingodawcy (firmie będącej właścicielem składnika aktywów) stałą miesięczną opłatę za użytkowanie składnika aktywów. Najemca zobowiązuje się również do utrzymania i ubezpieczenia środka trwałego w okresie leasingu. Po zakończeniu leasingu leasingobiorca ma możliwość zakupu składnika aktywów za z góry ustaloną cenę lub zwrotu go leasingodawcy.

Leasing to świetna opcja dla firm, które chcą korzystać z aktywów, ale nie mają gotówki na ich zakup. Jest to również dobry sposób na obejście problemu amortyzacji, ponieważ leasingobiorca płaci tylko za użytkowanie środka trwałego, a nie za całą jego wartość.

Podsumowując, leasing to:

  • Długoterminowa umowa najmu
  • Stała miesięczna opłata
  • Utrzymanie i ubezpieczenie środka trwałego w okresie leasingu przez leasingobiorcę.
  • Zakończenie umowy może być poprzedzone zakupem składnika aktywów przez leasingobiorcę lub jego zwróceniem do leasingodawcy.
  • Dobry sposób na korzystanie z aktywów bez konieczności ich zakupu.
  • Obejście problemu amortyzacji.

Leasing dla nowych firm to popularna i coraz częściej wybierana opcja finansowani działalności i inwestycji. Jeśli Twoja firma rozważa leasing, koniecznie skontaktuj się z doradcą finansowym, aby uzyskać więcej informacji na temat tego rodzaju finansowania.